اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۲۰ نقطه دخالت کننده در صدور پروانه ساختمانی| قوانین متناقض و متعارض در ساخت و ساز