اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری در ۲۸ استان نهایی شد