اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا گذار جهانی به خالص انتشار صفر چند دهه به تعویق می‌افتد؟