اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آغاز دوباره نام نویسی مسکن ملی از نیمه دوم تیر| ۶۰۰۰ متقاضی در گلستان تأیید نهایی شدند