اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برنامه هفتم توسعه با شناسایی چالش‌های کشور باید راهکارهای عملیاتی ارائه کند