اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افزایش ظرفیت تامین آب شرب مشهد قبل از شروع گرما | ۲۵۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت آب رسانی اضافه می شود