اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دلالی زمین در شهرک‌های صنعتی یکی از موانع تولید است