صندلی برق لکسوس لندکروز پرادو رافور …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …شرکت صنايع بسته بندی کاسپینکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …

۳۳۶ هکتار رفع تصرف اراضی ملی در زنجان انجام شده است
خلیل آقاجانلو در گفتگو با خبرنگار بازار، به رفع تصرف اراضی ملی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی شش ماهه سالجاری بیش از ۳۳۶ هکتار رفع تصرف اراضی ملی در استان انجام شده است.  وی اظهار کرد: در سال جاری تنها در شهرستان طارم بیش از۲۶۰  هکتار از اراضی ملی قلع و قمع و رفع تصرف شد.  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان، گفت: طی این بازه زمانی برای ۲۴۰ فقره رفع تصرف به مساحت بیش از یک هزار و ۲۳۰ هکتار از اراضی ملی استان زنجان  پرونده تشکیل شده است. آقاجانلو تاکید کرد: :حفاظت و حراست از منابع طبیعی سلامتی مردم را تامین می‌کند و باید برای تحقق این امر مهم  بسیج مردمی تشکیل شود.  وی ابراز داشت: سازمان های مردم نهاد منابع طبیعی و محیط زیست نقش مهم و اثرگذاری در حراست از منابع طبیعی دارندو باید این مهم در استان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.  مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان، ابراز کرد: برای جلوگیری از تخریب، تصرف و آتش سوزی در اراضی ملی شماره تلفن ۱۵۰۴ مرکز امداد جنگل و مرتع به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات مردمی است و مردم حتما گزارش بدهند.  آقاجانلو افزود: منابع طبیعی مهمترین میراث انسان‌ها است و برای استفاده آیندگان باید قدر منابع طبیعی را بدانیم.