اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۷۰درصد نیاز برنج کشور در داخل تولید می شود