بیش از ۱۰۰ کامیون فلفل دلمه‌ای ایران در مسیر روسیه معطل شده‌اند

بیش از ۱۰۰ کامیون فلفل دلمه‌ای ایران در مسیر روسیه معطل شده‌اند