اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قوانین دست و پاگیر، مشکل اصلی تولید و تجارت است