اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشنهادهای ما برای احیای برجام به قوت خود باقی است