اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شاهرود بهترین نقطه برای اتصال کریدور شمال–جنوب| توسعه تبادلات با راه آهن اینچه برون-شاهرود-طبس