اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت برای پرداخت کارانه تفاوتی میان کادر پزشکی قائل نشود