چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


رسانه‌های ضدایرانی مشغول حمله خیالی بزرگ به ایران!
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ / روزنامه تجارت / اقتصادی

رسانه‌های ضدایرانی مشغول حمله خیالی بزرگ به ایران!

با وجود پدافند به موقع و نابودی چند ریزپردازنده و برقراری آرامش در اصفهان و تبریز، رسانه‌های خارجی سعی در بزرگ‌نمایی این عملیات شکست‌ خورده دارند.