اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت:در استان تهران حدود ۹۱ درصد کاداستر به اتمام رسیده است. این اقدامات چه در مرحله سند تک‌برگ و در مراحل اصلاحات هندسی انجام شده و در اختیار ثبت قرار گرفته و در حال صدور سند است. به گزارش ایسنا رضا بیانی افزود: ما تلاش می‌کنیم که تا پایان مهرماه کل کاداستر تهران به جز پرونده‌ها و پلاک‌هایی که بحث قضایی دارند را به اتمام برسانیم.   کپی شد