رضا ذبیحی، کارشناس مسائل بین‌الملل، با بیان این عقیده که تغییر نیافتن مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای گزینه‌ای معقول است و اقدامی سنجیده محسوب می‌شود،‌ درباره تغییرات احتمالی در ترکیب تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران گفت: مشخص است که دولت جدید این امکان را دارد که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات خود ترمیم کرده و یا حتی تغییر دهد، اما پیشنهاد بهتر این است که در عین آنکه تیم مذاکره‌کننده بر اساس دیدگاه‌های دولت سیزدهم ترمیم شود، مذاکره‌کننده ارشد ایران در این تیم حفظ شود.     کپی شد