انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه، در مورد کودک همسری، گفت: با هر نوع ظلمی که به زنان شود و ازدواج قبل از بلوغ که این ظلم را به زنان مضاعف کند موافق نیستیم.  البته باید کار فرهنگی بسیاری در این زمینه صورت بگیرد و لازم است برنامه‌ریزی کاملی برای موضوع فرهنگی و به موازات آن اقدامات قانونی نیز انجام شود تا با چنین موضوعاتی مواجه نشویم.     کپی شد