حکم اعدام آرمان عبدالعالی برای سومین بار متوقف شد
  برای سومین بار حکم اعدام آرمان عبدالعالی متوقف شد و بار دیگر با توقف اجرای حکم از قرنطینه به بند زندان رجایی شهر منتقل شد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل آرمان عبدالعالی به خبرنگار ایلنا گفت: ظاهراً این تعویق اجرای حکم اختصاص به آرمان نداشته است و حالت عمومی داشته و چند نفری که باید حکم اعدام برایشان اجرا می‌شد، اجرای حکم‌شان به تعویق افتاده است. آرمان عبدالعالی متهم به کشتن دوست‌دخترش، غزاله شاکر در سال ۹۲ است.     کپی شد