اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت نگران ریزش طرفدارانش با احیای برجام است
یک کارشناس ارشد سیاست بین الملل معتقد است که ایران انعطاف‌هایی را برای احیای برجام نشان داده اما دولت نگران ریزش طرفدارانش با احیای برجام است. به گزارش خبرآنلاین، دیاکو حسینی، گفت: به نظر می‌رسد، سرسختی برای گرفتن تضمین ها از سوی ایران، دیگر وجود ندارد و ممکن است شکلی از اطمینان بخشی به جای گرفتن تضمین جایگزین شده باشد. وی ادامه داد: با این حال، مانع اصلی اختلافات میان ایران و آژانس باقی مانده است و مطالبه ایران در این زمینه قابل توجه است، کنار گذاشتن درخواست های آژانس که در گذشته پرونده آن در برجام بسته شده بود اما، به خاطر اسنادی که اسرائیل در اختیار آژانس قرار داد، دوباره پرونده آن باز شد. پیش بینی رسیدن به توافق خیلی سخت است. دیاکو حسینی گفت: من تصور می کنم با توجه به نگاه های مختلفی که وجود دارد، احتمالا در مراحل پایانی گفتگوها هستیم اما، با توجه به نارضایتی طرف های ایرانی فکر نمی کنم در آینده‌ای نزدیک توافق رخ دهد و ما مذاکرات را همچنان خواهیم داشت. وی گفت: دولت نگران ریزش طرافدارانش با احیای برجام است و این اتفاق طبیعتا خواهد افتاد. همچنین ما می دانیم برجام احیا شده همچنان ضعیف بوده و دارای کاستی هایی است. باید مصلحت کشور را در اولویت قرار داد و این افراد را کنار گذاشت.   کپی شد