داروخانه اینترنتی داروبیاردستگاه سی ان سیفرچه غلطکیلیست قیمت تیرچه پیش تنیده

مسوول اپیدمیولوژیک کارآزمایی بالینی واکسن رازی کووپارس از داوطلبان ۱۸ تا ۵۵ ساله و سالم خواست که برای فازهای بعدی تست انسانی این واکسن ثبت‌نام کنند. مسعود سلیمانی دودران در نشست خبری که درباره کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس«دومین واکسن تولید داخل» برگزار شد، گفت: از همه می‌خواهم، به ویژه کسانی که در نزدیکی سایت مطالعه واقع در بیمارستان رسول اکرم (ص)، سکونت دارند و امکان تردد به محل سایت را دارند در آدرس covid.rvsri.ac.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند. کسانی که ثبت نام می‌کنند باید بدانند که ما برای فازهای مختلف داوطلب‌گیری می‌کنیم و برای این مرحله به دنبال افراد ۱۸ تا ۵۵ ساله سالم هستیم.   کپی شد