دبیر انجمن متخصصین عفونی گفت: به‌احتمال بسیار بالا سویه‌ی بعدی که بخواهد در کشور ما پیک دیگری ایجاد کند، دلتا پلاس خواهد بود. به گزارش ایلنا، آمیتیس رمضانی بیان کرد: اگر پیک ششم رخ دهد، مربوط به یکی از خانواده واریانت دلتا به‌عنوان‌مثال دلتاپلاس خواهد بود. به این دلیل که دیده می‌شود در کشورهایی مانند روسیه و سایر کشورها این واریانت جدید آمده است و در سایر کشورها هم غالب خواهد شد. زیرا ازنظر ژنتیکی، توان این جهش برای رقابت با سایر سویه‌ها قوی‌تر است و احتمال بسیار بالا سویه‌های بعدی ما هم اگر وارد کشور شود که بخواهد پیک دیگری ایجاد کند، همین دلتا پلاس خواهد بود.     کپی شد