اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مسائل پادمانی مهمترین مانع توافق در وین است
یک کارشناس ارشد بین‌الملل مسائل پادمانی بین ایران و آژانس را یکی از مهمترین موانع بر سر راه توافق دانست. به گزارش ایسنا، کوروش احمدی گفت:  به نظر می رسد راه‌حل‌های ارائه شده در این دور مذاکرات، شامل تعیین تکلیف ۲۷ دوربین برجامی در تاسیسات هسته ایران که خاموش شده‌اند، نحوه انتقال اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده و به فلز تبدیل شده به خارج از ایران و حل مسئله تضمین های مورد نظر ایران از طریق تضمین تداوم توافقات اقتصادی منعقده بین ایران و شرکت های بین المللی در صورت خروج آمریکا از برجام در آینده باشد.  این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل اظهار کرد : هنوز تکلیف مسائل پادمانی روشن نشده و این موضوع می تواند یکی از مهمترین موانع بر سر راه باشد. در ارتباط با مسائل پادمانی ما تجربه دور قبلی در سال ۹۴ را پیش رو داریم. در آن دوره مسئله ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته ای ایران یا اختصارا PMD مطرح بود. کاری که در آن دوره شد این بود که به طور همزمان در یک روز، یعنی ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵،  هم توافق برجام نهایی شد و هم یک «نقشه راه برای روشن سازی مسائل گذشته و حال برنامه هسته ای ایران» به امضای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آژانس رسید. احمدی تاکید کرد: البته شرایط امروز با شرایط سال ۹۴ از جهاتی متفاوت و دشوارتر است. این بار گروسی مدیر آژانس است و آن زمان آمانو که شخص ملایم‌تری بود.   کپی شد