فروش کیف پول های سخت افزاریمسکن آدرسیک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …

  رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان بازدید دوم آژانس از مکان مورد درخواست بین ایران و آژانس مشخص است، اما زمان آن را به صورت عمومی اعلام نمی‌کنیم، تاکید کرد: مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند، براساس اطلاعاتی که دارند، بعد از بازرسی از دو محل تعیین شده، درخواست دیگری ندارند. علی‌اکبر صالحی با بیان اینکه«ایران هر تعهدی که بدهد به آن ملتزم است»، افزود: این یک اصل مهم است که جمهوری اسلامی ایران آن را رعایت می‌کند و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در این چارچوب تعریف می‌شود.        کپی شد