همزمان با گشایش مجازی بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ، پوستر این رویداد با طراحی مجید کاشانی رونمایی شد. به گزارش هنرآنلاین، مجید کاشانی که اولین بار است پوستر جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را طراحی می کند، درباره این تجربه گفت: در طراحی این پوستر دو نکته برایم اهمیت زیادی داشت، نخست اینکه مخاطب این جشنواره جوانان هستند و سعی کردم برای آن محدوده سنی طراحی کنم. دوم آنکه این جشنواره تجسمی ده رشته را در برمی‌گیرد و نمی‌خواستم پوستر به سمت یکی از این رشته‌های خاص تمایل و توجه بیشتری داشته باشد. کاشانی افزود: در چنین رویدادهایی ما فقط با یک پوستر مواجه نیستیم، بلکه این پوستر قرار است در فضاهای مختلف فیزیکی و مجازی منتشر شده و متناسب با هرکدام از این فضاها تغییر کرده و ویژگی‌های متفاوتی پیدا کند تا در آن مکان مؤثر باشد. به همین دلیل نمی‌خواستم صرفاً پوستر طراحی کنم بلکه طراحی هویت بصری را در نظر داشتم و به این فکر می‌کردم که وقتی این طرح در فضاهای مختلف منتشر می‌شود باید در هر فضایی از پس کار برآید. کاشانی درباره انتخاب رنگ‌های این پوستر نیز گفت: انتخاب رنگ‌ها نیز با الهام از متن فراخوان صورت گرفته است که در آن وصف شاعرانه‌ای از تابستان وجود دارد.  اگر بهار فصل رویش باشد، تابستان فصل تکاپو و جوانی است و رنگ‌های سبز و نارنجی را به عنوان نمادهای این فصل و جوانی انتخاب کردم تا یک فضای اکتیو پر از رنگ داشته باشم. او با بیان اینکه پوستر باید بدون توضیحات کار خودش را انجام دهد، افزود: دوست داشتم فضای پوستر شلوغ باشد و این به دلیل همان تکاپوی جوانی و رشته‌های متعدد در جشنواره است. اگرچه این پوستر جزئیات خیلی زیادی دارد اما سعی کردم شلوغی‌ها را کنترل کنم.   کپی شد