آموزش تخصصی تنبک در تهرانپارستولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …فرچه غلطکیمرکزتخصصی آموزش زبانهاي خارجي زبان …

  مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با اشاره به انجام آزمایشات تخصصی بر روی جسد بهنام محجوبی گفت: در تاریخ سوم اسفند ماه متوفی در مرکز تشخیص آزمایشگاهی استان تهران تحت کالبدگشایی قرار گرفت و نمونه‌های لازم جهت آزمایشات تخصصی اخذ شد. مهدی فروزش افزود: نتیجه بررسی‌های انجام شده و تعیین علت تامه فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات، بررسی سوابق بالینی و یافته‌های کالبدگشایی است که متعاقبا به مرجع قضایی اعلام خواهد شد. گفتنی است خبر فوت بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که از هفته گذشته در بیمارستان به سر می‌برد، روز یکشنبه از سوی مراجع قضایی تایید شد.   کپی شد