تالاب بین المللی گاوخونی که به علت سال‌ها بی آبی و تامین نشدن حقابه، بیابان شده این روز‌ها به محلی برای تخلیه پسماند‌های ویژه و لجن‌های اسیدی نفتی تبدیل شده است. به گزارش مهر، در همین ارتباط رضا خلیلی ورزنه مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی و محیط زیست ورزنه می‌گوید: یک تانکر ۱۰ تنی پسماند‌های نفتی را چهار روز پیش در دو کیلومتری کوه سیاه کنار جاده تخلیه کرده و هنوز فرد یا افراد خاطی شناسایی نشده‌اند.   کپی شد