ایلنا- سخنگوی صنعت برق درباره ازسرگیری صادرات برق گفت: قطعا با کاهش مصرف برق؛ افزایش صادرات برق در دستور کار است و اقدامات لازم صورت می‌گیرد. مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به روند کنونی مصرف برق گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که میزان مصرف برق 53 هزار و 800 مگاوات باشد و دیگر برای تامین برق صنایع محدودیتی وجود ندارد، زیرا از دو هفته گذشته محدودیت‌ها را به حداقل رساندیم و اکنون صنایع می‌توانند با حداکثر ظرفیت در مدار باشند.     کپی شد