جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎دستگاه بسته بندیفروش بالابر نفریشارژر لپ تاپ ، آداپتور لپ تاپ

معمولاً بیشترین قصور متعلق به رشته‌های دندانپزشکی و زنان و زایمان است. مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران به ایسنا گفت:‌ میزان قصور پزشکی در تهران آمار متفاوتی دارد و نمی‌توان به طور مشخص گفت که یک رشته پزشکی همواره در صدر آمار قصور پزشکی است. طی بررسی‌هایی که انجام می‌شود این مورد طی هر ماه متفاوت است و یک رشته در صدر قرار می‌گیرد؛ اما معمولاً رشته‌های دندانپزشکی و زنان و زایمان در رده‌های اول و دوم قصور پزشکی هستند. پزشکان عمومی نیز گاهی در رده‌های سوم یا چهارم قرار می‌گیرند. از همین جهت نمی‌توان گفت در مدت زمان بازه زمانی یک‌ساله یک رشته در صدر قصور پزشکی قرار داشته چرا که این آمار نوساناتی دارد.        کپی شد