معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد از تحت پوشش قرار گرفتن ۲۱۵ هزار خانوار نیازمند خبر داد و گفت: ۱۰۰ هزار مددجو با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ به چرخه مددجویان اضافه کرده‌ایم. بنابراین پشت نوبتی نداریم و همه افراد پشت نوبت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. به گزارش ایلنا، حسین خدرویسی  گفت: براساس آخرین آمار دو میلیون و ۲۲۷ هزار و ۳۲۸ خانواده تحت پوشش هستند.     کپی شد