هوای آلوده باعث «پسرزایی» می‌شود!

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد آلودگی هوا می‌تواند بر جنسیت نوزادان که در یک منطقه خاص متولد می‌شوند، تأثیر بگذارد.به گزارش ایرنا، بررسی بیش از ۶ میلیون تولد در آمریکا و سوئد نشان داد مناطقی که سطوح بالایی «بی فنیل پلی کلر» یا PCB در هوا و آب خوددارند،  تعداد نوزادان پسر متولدشده بیشتر از  مناطقی است که مقادیر کمتری از این آلاینده‌ها در آب‌وهوای آنجا وجود دارد.   کپی شد