سخنگوی کاخ سفید در کنفرانسی خبری اعلام کرد که اولویت نخست واشنگتن، در پیش گرفتن رویکرد مبتنی بر دیپلماسی در قبال ایران است و ما در پیگیری دیپلماسی معنادار برای بازگشت متقابل به برجام، ثابت‌قدم بوده‌ایم. به گزارش ایلنا، «جن ساکی» گفت که واشنگتن آماده بازگشت متقابل به تعهدات برجامی خود است. ساکی افزود که «هرگونه تعلل یا مطالبه بیشتر از سوی ایران» باعث شکست مذاکرات خواهد شد.     کپی شد