بیکاری حدود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور

دبیرکل خانه پرستار ایران گفت: بر اساس استاندارد‌های حداقلی کشور باید به ازای هر هزار نفر ، سه نیروی پرستار در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشغول به کار باشند که در حال حاضر این شاخص در حدود ۱.۶ است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمد شریفی‌مقدم گفت: ما ۱۰۰ هزار نیروی پرستار بیکار در کشور داریم و این در حالی است که کمبود پرستار در بیمارستان‌های کشور بسیار محسوس است اما متاسفانه هیچ اقدامی برای جذب نیروی پرستار انجام نشده است.        کپی شد