رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، ایران را الگوی حکمرانی برای جهانیان خواند. علی اکبر صالحی در مراسم رونمایی کتاب «کاوش مسائل اساسی ایران» گفت: ایران در طول تاریخ دو بار الگوی حکمرانی بوده است. بار اول در زمان هخامنشیان که حکمرانی خود را از شرق تا غرب گسترش داد و توانست جهان را به خوبی و هوشمندانه اداره کنند و در مرتبه دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که شیوه حکمرانی مبتنی بر ولایت فقیه را پیش گرفت.     کپی شد