«افسردگی» و «مشکلات خانوادگی» عمده علت تماس‌ با ۱۴۸۰
  مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور گفت: بالاترین میزان تماس‌ها با موضوعات مرتبط با افسردگی و اضطراب، مشکلات خانوادگی و حوزه کودکان و نوجوانان است. بهزاد وحیدنیا با بیان اینکه بیشتر تماس‌ها همچنان پیامدهای ناشی از کروناست، به ایسنا گفت: سال پیش اغلب تماس‌ها به دلیل ترس و نگرانی از ابتلا به بیماری کرونا بود، اما در حال حاضر اغلب تماس‌ها شامل پیامدهای همه‌گیری کرونا و ترس و نگرانی از آینده با طولانی شدن کروناست.     کپی شد