رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه این کمیسیون جهت ارائه گزارش درباره روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خانه ملت، حسن شجاعی علی‌آبادی،‌ گفت: برخی گزارش‌ها مبنی بر تخطی سازمان انرژی اتمی از اجرای کامل برخی از مواد این قانون به کمیسیون واصل شده که در جلسه روز دوشنبه با حضور علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی بررسی می‌شود.          کپی شد