ورود آلات موسیقی به ایران ممنوع شد

رئیس گمرک ایران گفت: ترخیص ۱۱ کانتینر آلات موسیقی متوقف شد.به گزارش تسنیم، مهدی میراشرفی در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده واردات 11 کانتینر آلات موسیقی در یکی از گمرکات مرزی کشور افزود: این کالا جزو کالاهای گروه چهاری است که ورود آن به کشور ممنوع است؛ اما به استناد برخی آرای مراجع قضایی قرار بود که با پرداخت دو برابر حقوق و عوارض ترخیص شود. به گفته معاون وزیر اقتصاد،  در حال حاضر جلوی ترخیص این کالاها گرفته شده و مرجع قضایی صادرکننده حکم آن را متوقف کرده است.وی تصریح کرد: هم‌اکنون این آلات موسیقی متوقف هستند و باید آن چیزی که قانون تعیین کرده است، در این خصوص اجرا شود، مگر اینکه حکم جدیدی برای آن صادر شود.   کپی شد