آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …فروش ویژه آجر سفال سقفی و تیغه …تعمیر تلویزیون ال جیبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

بعد از آنکه کرملین یک حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص درخواست آزادی فوری آلکسی ناوالنی را رد کرد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در توئیتی خواستار آزادی این مخالف سرشناس کرملین شد. به گزارش پایگاه کانزرواتیو نیوز دیلی، روز چهارشنبه کرملین حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزاد کردن فوری آلکسی ناوالنی از زندان را رد کرد. مقامهای روسیه تصمیم این دادگاه را در سطح مداخله در امور داخلی روسیه دانستند. در پی صدور این حکم، جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتی نوشت: دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که آلکسی ناوالنی باید فورا از زندان آزاد شود. اتحادیه اروپا بر درخواستش از مقامهای روسیه به منظور انجام این کار بدون تاخیر تاکید می‌کند. ما انتظار داریم روسیه به عنوان امضا کننده کنوانسیون حقوق بشر اروپا به تعهدات بین‌المللی خودش پایبند باشد و حقوق را رعایت کند.   کپی شد