دستگاه بسته بندیبرنج تک و توکچاپ جواد تراکت کارت ویزیت فاکتور …چاپ کارت پی وی سی

محمد حسن آصفری، نماینده اراک در مجلس در مجمع خیرین حوزه علمیه خواهران استان مرکزی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس و استان‌ها باید دغدغه و مشکلات معیشت طلاب را دنبال کنند، گفت: مجلس نهم معافیت‌هایی را برای هزینه‌های مجموعه‌های فرهنگی مصوب کرد و می‌توان در این حوزه کمک‌ها را توسعه بخشید، حتی اتاق فکری راه‌اندازی کرد که طرح‌ها و ایده‌هایی برای تصویب در مجلس ارائه دهد؛ می‌توان از اراضی موجود استفاده کرد و مجتمع‌هایی ویژه طلاب احداث کرد یا تعاونی‌های مصرف را فعال کرد تا کمکی به معیشت طلاب بشود.   کپی شد