اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دانشگاه نباید به باشگاه احزاب سیاسی تبدیل شود
رئیس جمهور تاکید کرد: دانشگاه سیاسی است اما سیاست‌کار نه؛ سیاسی یعنی اینکه نسبت به جامعه خود و نیازهای آن شناخت دارد. برخی‌ها فکر می‌کنند سیاسی بودن دانشگاه به معنای این است که دانشگاه به باشگاه احزاب سیاسی و دانشجویان پیاده‌نظام سیاسیون تبدیل شوند، ما این را سیاسی بودن دانشگاه نمی‌دانیم. ابراهیم رئیسی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: وظیفه دانشگاه پرورش عالم و نخبه و چهره‌های محقق و پژوهشگر است اما متاسفانه دانشگاه و کشور گرفتار مدرک‌گرایی شده است. تشکر از دانشگاهیان برای ناامید کردن دشمن در حوادث سال گذشته رئیس جمهور تصریح کرد: دشمن چون نقش دانشگاه را فهمیده بود تلاش کرد دانشگاه را بهم بریزد و کسب علم و معرفت را مختل کند. سال گذشته دیدید که دانشگاه هدف بود، اما باید صمیمانه از دانشجویان، اساتید و مدیران تشکر کنم که دشمن را ناکام گذاشتند و نگذاشتند به اهداف پلیدش برسد و او را ناامید کردند. دانشجو باید نسبت به اصلاح امور حساس باشد رئیس جمهور ادامه داد: دانشجو فقط در روز دانشجو نباید مورد توجه قرار بگیرد، در طول سال باید مورد توجه باشد. دانشجویان قشری پیشتاز هستند که جامعه و نیاز آن را می‌شناسند و برای رفع نیاز جامعه آماده عرضه خود در حوزه‌های مختلف است. وی افزود: دانشجو در جایگاه روشنفکری باید ببیند، قبل از اینکه دیگران ببینند و شرایط جامعه را خوب درک کند و در زمان لازم مطالبه‌گری و حق‌خواهی کند و نسبت به اصلاح امور حساس باشد. رئیسی ادامه داد: جنبش دانشجویی، جنبش ضد استبداد و ضداستعمار است‌. دانشجوی سیاسی و فعال و جریان جنبش دانشجویی،  جنبشی است که می تواند ضد استبداد داخلی و استعمار خارجی باشد. رئیس جمهور اظهار داشت: حقیقتا دشمن منزوی شده و ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در منطقه و جهان‌می درخشد. روسای جمهور کشور ها بارها اذعان داشتند که ایران را ابر قدرت در منطقه و کشوری مستقل می‌دانند و رسما می‌گویند که بنا دارند مسائل منطقه را با ایران حل کنند.   کپی شد