تعویق رای‌گیری طرح صیانت در مجلس

 کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی که قرار بود دیروز کلیات طرح را به رأی بگذارد، این رأی‌گیری را برای بررسی‌ بیشتر طرح به زمان دیگری موکول کرد.به گفته سخنگوی کمیسیون طرح صیانت، تعداد اعضا در جلسه کمیسیون به حد نصاب نرسید. برخی گزارش‌ها حاکی است این طرح عصر امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.همچنین به گزارش ایلنا در نشست ناتمام دیروز، دولت نامه‌ای به مجلس برای اصلاح این طرح ارائه کرد تا نظرات دولت و مجلس تطبیق شود.        کپی شد