دادگاه فدرال آمریکا علیه یک ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌ها و آنچه صدور تجهیزات غیرقانونی آزمایشگاهی به ایران خوانده شده است، اعلام جرم کرد. به گزارش ایلنا، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این شهروند ایرانی، تجهیزات آزمایشگاهی را از مبدا آمریکا و از طریق کانادا و امارات به ایران صادر می‌کرده است.     کپی شد