بخشنامه‌ها مانع تهاتر سنتی با پاکستان شد

  ایلنا- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زاهدان در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و پاکستان و تهاتر میان دو کشور گفت: به طور سنتی تا سال 97 تهاتر بین تجار ایرانی و پاکستانی از طریق گمرکات و بازارچه‌های مرزی انجام می‌شد، هر کالایی را که به بازارچه می‌بردیم از ارز حاصل از آن کالا وارد می‌کردیم که بیشتر هم کالاهای اساسی مثل دام زنده بود. متاسفانه در سال 97 بخشنامه‌ای آمد که مطابق آن باید ارز حاصل از صادرات به کشور بازمی‌گشت. بخشنامه‌های دیگری هم وارد شد و کار به جایی کشید که به طور کلی تهاتر تجار دو کشور در بازارچه‌های مرزی متوقف شد. لعل محمد بلوچ زهی افزود: پاکستان بازارچه مرزی میرجاوه را بسته و اجازه تخلیه بار نمی‌دهد، مشخص نیست به چه علت ولی ارتش مستقر شده و بیش از یک سال است که این بازارچه را بسته است.          کپی شد