سفیر پیشین ایران در آذربایجان گفت: سران کشورهای اسلامی به ویژه منطقه قفقاز و ترکیه حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا بازی نکنند. به گزارش ایسنا، محمدباقر بهرامی سفیر پیشین ایران در آذربایجان دیروز  در نشستی با عنوان بررسی تحولات قفقاز که در موزه ۱۳ آبان برگزار شد، گفت: مجموعه نظام بین‌الملل در منطقه هژمونی‌اش را از دست داده است از این رو مجموعه این کشورها به ویژه آمریکا سعی دارند تا با تغییر منطقه قفقاز و صحنه ژئوپلتیک و مرزهای جنوبی آن بتوانند ناتو را به آسیای میانه برسانند. در این راه انقلاب اسلامی ایران این رویکرد را برنمی‌تابد و هرگونه تغییر در مرزها در هر کجای منطقه قابل پذیرش نیست. وی تاکید کرد: سران کشورهای اسلامی به ویژه منطقه قفقاز و ترکیه حواسشان جمع باشد در زمین آمریکا و اسرائیل بازی نکنند.ایران اینقدر مدیریت اش قوی است که بتواند همه بحران‌های منطقه‌ای را مدیریت کند و به شکل مناسب به سمت اهداف خود پیش برود. وی گفت: حدود ۹۰ درصد مردم آذربایجان شیعه هستند و ما با این کشور بیشترین وجوه مشترک در حوزه تمدنی، تاریخی، زبان، دین و مرز مشترک خاکی و آبی را داریم و ایران در حدوث کشور آذربایجان نقش موثری نیز داشته است.     کپی شد