تست کرونای ۱۸۰ دانش‌آموز در بویراحمد مثبت شد

  رئیس‌ مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد، خبر داد: تست کرونا ۱۸۰ دانش‌آموز در این شهرستان مثبت شده است. به گفته محمد یزدان‌پناه، زنگ‌های تفریح یک چالش شده؛ دانش‌آموزان در زنگ‌های تفریح ماسک را برمی‌دارند و پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کنند. همه بوفه‌های مدارس باید تعطیل شوند و از ورود اولیا به مدرسه، مگر در مواقع ضروری جلوگیری شود.        کپی شد