طرح واردات خودرو در شورای نگهبان تایید شد

صداوسیما-طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو» یا همان طرح آزادشدن واردات خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شده و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد. این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.بر اساس مفاد پیش‌بینی شده در آن واردات خودرو طبق قوانین و شرایط خاصی به ازای صادرات خودرو و قطعه مجاز خواهد بود.        کپی شد