اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

محکومیت آمریکا به پرداخت غرامت و   عذرخواهی رسمی در پرونده 

ترور سردار سلیمانی
  بر اساس رای شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران، دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر در آمریکا، در پرونده مطالبه خسارات ناشی از ترور سردار سلیمانی به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار غرامت، عذرخواهی رسمی از خواهان‌ها و درج در یکی از جراید کثیرالانتشار محکوم شدند. به گزارش میزان، در پی دادخواهی ۳ هزار و ۳۱۸ نفر از هموطنان از سراسر کشور، این دادگاه به ریاست قاضی حسین‌زاده تشکیل شد و پس از برگزاری ۳ جلسه رسیدگی علنی، دادگاه رأی به محکومیت دولت آمریکا در این پرونده را صادر کرد. حکم این پرونده به صورت غیابی صادر و ظرف مدت ۲ ماه قابل واخواهی در دادگاه است.            کپی شد