دستگاه سلفون کشزرین تجارت البرزتعمیر پرینتر در محلتردمیل خانگی تاشو مینی مجیک Fitness …

بشیر حداد نایب دوم رییس پارلمان روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد اسامی کابینه الکاظمی بدون ذکر وزیران پیشنهادی نفت و امور خارجه، تحویل پارلمان شده است. به گزارش روسیاالیوم، اسامی کابینه شامل 20 وزیر است. در فهرست نهایی سپهبد ستاد «عثمان الغانمی» رییس ستاد کل ارتش عراق نامزد اول این پست معرفی شده است. سپهبد ستاد «جمعه عناد سعدون خطاب» نامزد وزارت دفاع، «نازنین محمد وسو» نامزد وزارت مسکن و سازندگی، «حسن محمد عباس» نامزد وزارت بهداشت و محیط زیست، «نبیل کاظم عبدالصاحب» نامزد وزارت آموزش عالی و «ارکان شهاب احمد» نامزد وزارت ارتباطات عراق معرفی شده‌اند.«عدنان درجان» برای وزارت ورزش و جوانان معرفی شده است. «ناصر حسین بندر» وزارت حمل و نقل، «عبدالرحمن مصطفی فتاح» وزارت دادگستری، «نوار نصیف جاسم» وزارت بازرگانی و «علی حمید مخلف محسن» برای وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده‌اند. «منهل عزیز محمد عبدالرحمن» برای وزارت صنایع و معادن، «ماجد مهدی حنتوش» برای وزارت برق، «هشام صالح داوود سلمان» برای وزارت فرهنگ، «خالد بتال نجم عبدالله» برای وزارت برنامه‌ریزی، «ثناء حکمت جرجیس» وزارت مهاجرین «محمد کریم جاسم» وزارت کشاورزی، «عبیر مهدی محسن» وزارت کار و «مهدی رشید مهدی» برای وزارت منابع آبی معرفی شده‌اند.   کپی شد