مهدی نصیری، مدیرمسئول اسبق کیهان طی یادداشتی از اظهارات اخیر ابراهیم رئیسی، مبنی بر مقدس بودن جمهوری اسلامی به دلیل آنکه نایب امام زمان در رأس آن است، انتقاد کرد. نصیری با نقل جمله‌ای از پیامبر اکرم مبنی بر اینکه «مقدس نیست امتى که در آن، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوى بستاند»، نوشت: «می‌توان نظامی را که بر اساس علم، خرد جمعی، آزادی و مردم‌سالاری اداره می‌شود، مقدس دانست اما همه و جناب رییسی به خوبی می‌دانند که جمهوری اسلامی فاصله‌ای بس عظیم و اسفناک با چنین وضعیتی دارد و هر گونه تلاش تبلیغاتی و القائی برای مقدس دانستن آن، مورد انکار و بلکه استهزای افکار عمومی قرار خواهد گرفت.     کپی شد