صدور پروانه فعالیت «مجمع زنان اصلاح‌طلب»

دبیر کمیسیون ماه ۱۰ نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، گفت: درخواست صدور پروانه فعالیت حزب مجمع زنان اصلاح‌طلب در این کمیسیون بررسی شد و با اصلاح اساسنامه مورد تایید قرار گرفت.به گزارش ایرنا، محسن اسلامی دیروز گفت: در نشست امروز کمیسیون درباره برگزاری هر چه بهتر و باشکوه انتخابات نمایندگان احزاب ملی و استانی بحث و گفت‌وگو شد. قرار شد احزاب با برگزاری مجامع عمومی و کنگره، زمینه را برای انتخاب نمایندگان احزاب ملی و استانی با حضور دبیران کل مهیا کنند.        کپی شد